BACK
黄芳星小姐の ビジネス中国語講座

「お願いする・依頼に応じる 」 ★ 
   

  1.
    You(3)dian(3)shi(4) xiang(3) bai(4)tuo(1) nin(2)
   訳:ちょっとお願いがあるんですが


  2.
    
Gei(3) nin(2) tian(1) ma(2)fan(2) le
   
訳:ご迷惑とは思いますが
  

  例:
    Gei(3) nin(2) tian(1) ma(2)fan(2) le, wo(3) bu(2) zai(4)jia(1) de shi(2)hou(4)
    qing(3) zhao(4)gu(4) yi(1)xia(4) wo(3)de gou(3)

   
訳:ご迷惑とは思いますが、留守の間犬のお世話をお願いします


  3.
    Tu(2)ran(2) bai(4)tuo(1) nin(2) gan(3)dao(4) guo(4)yi(4)bu(2)qu(4)
   
訳:突然のお願いで、恐縮ですが、

  
例:
    Tu(2)ran(2) bai(4)tuo(1) nin(2) gan(3)dao(4) guo(4)yi(4)bu(2)qu(4),
    ke(3)yi(3) ma(3)shang(4)bang(1)wo(3) ying(3)yin(4) kai(1)hui(4)
    yao(4)yong(4) de zi(1)liao(4) ma?
   
訳:突然のお願いで恐縮ですが、会議で使う資料を至急
     コピーしてくれますか。


  4.
   
  bu(4)fang(2)ai(4) / bu(4) zao(4)cheng(2) kun(4)rao(3)
   訳:もし、お差し支えがなければ

  例:
    Ru(2)guo(3) bu(2)hui(4) zao(4)cheng(2) kun(4)rao(3) wo(3)yei(3)xiang(3)
     yi(4)qi(3) qu(4)
.
   訳:もし、お差し支えがなければ、私も同行したいですが、


  5.
    fei(4)xin(1) / jin(4)li(4)
   訳:お骨折り

  例:
    Bai(4)tuo(1) nin(2) yi(2)ding(4) yao(4) jin(4)li(4) bang(1)mang(2) an(1)pai(2)
    wo(3) he(2) she(4)zhang(3) jian(4)mian(4)
.
   訳:一つお骨折りを願いたいですが、社長に合わせてください。


  6.
     Neng(2) wei(4)ni(3) xiao(4)lao(2).zhen(1)shi(4) rong(2)xing(4)
   訳:私でよければ、喜んで


  7..
    Xiao(3)shi(4) yi(1)zhuang(1) ,yi(2)ding(4) zhao(4)ban(4)
   訳:お安いご用


  8.
    Zhi(3)yao(4) wo(3) bang(1)de(2)shang(4) mang(2),
     nin(2) jin(3)guan(3) shuo(1)

   訳:私でできることなら、何でもどうぞ。


  9.
    Ke(3)yi(3)a ! Zhi(3)yao(4)shi(4) wang(2) xian(1)sheng(1) de shi(4),
    wo(3) yi(2)ding(4) bang(1)mang(2)

   訳:いいですよ。王さんのためなら、なんでもします。


  10.
     Mei(2)neng(2) bang(1)shang(4) mang(2), zhen(1) dui(4)bu(4)qi(3)
   訳:お役に立てなくてすみません。

これらの発音を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞 けない方はこちらをクリックしてください

    
( )内の数字は声調です。


ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved