BACK
 黄芳星小姐のビジネス中国語講座

「保証期間」 ★ 

 
 A.
アフターサービスについて少し質問があります。
  
 B.
はい、どんな質問でしょうか。

 A.この製品の保証期間はどのぐらいですか。

 B.機械の本体については三年の保証です。周辺機器は一年間保証されます。
  

 A.保証期間中の修理は無料ですか。

 B.定期点検は無料ですが、パーツの取替えは有料の場合もあります。
 
 
A.海外でもアフターサービスを受けられますか。
 
 
B.はい、何かトラブルがございましたら、海外各支店に処理させていただきます。


            

 
 
 

  Guan(1)yu(2) shou(4)hou(4) fu(2)wu(4), wo(3) you(3) yi(4)dian(3) wen(4)tii(2) xiang(3)
  wen(4)wen(4) kan(4)?.
  
             
  
  Shi(4)de, you(3)ku(4)yu(2) na(3)fang(1)mian(4) de wen(4)ti(2)?
  

 
  
  Zhe(4)ge chan(3)pin(3) de bao(3)zheng(4)qi(2)jian(1) you(3)duo(!)jjiu(3) ne,
  
  
 

  
Ji(1)qi(4) ben(3)shen(1) bao(3)gu(4) san(1)nian(2),
  zhou(1)bian(1) ji(1)qi(4) bao(3)gu(4) yi(1)nian(2).


   


  Zai(4) bao(3)zheng(4)qi(2)jian(1)nei(4) xiu(1)li(3) shi(4) mian(3)fei(4) de ma(1) ?
  
 
  
  Ding(4)qi(2) jian(3)cha(2) shi(4) mian(3)fei(4) de, ke(3)shi(4)
  geng(1)huan(4) ling(2)jian(4) jjiu(4) you(3) ke(3)neng(2) hui(4) shou(1)fei(4).

 
  Zai(4) guo(2)wai(4) yei(3) ke(3)yi(3) xiang(3)you(3) shou(4)hou(4) fu(2)wu(4) ma(1)?

 
  Shi(4)de,you(3) ren(4)he(2) wen(4)ti(2),wo(3)men de hai(3)wai(4) fen(1)gong(1)si(1)
  hui(4) ti(4) nin(2) chu(4)li(3).

この会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞けない方は
こちらをクリックして下さい

    
 ( )内の数字は声調です。

 他にも使える表現

  

  1.破損品はどうしましょう

   
   Sun(3)huai(4) de huo(4)pin(3) gai(1) ze(3)me chu(3)zhi(4) ne(1)?
 

   2.無償で新品との取替えをお願いします。
     
   
   
Wo(3)men yao(1)qiu(2) mian(3)fei(4) geng(1)huan(4) xin(1)huo(4).

  3.損害賠償の責任はそちらが負うべきです。
   
   
   Ying(1)gai(1) you(2) nin(2) na(4)bian(1) fu(4)dan(1) sun(3)hai(4) pei(2)chang(2) de
   ze(2)ren(4)..
    
  4.現品とサンプルがまったく違っています。
   

   
  
 Xian(4)huo(4) he(2) yang(4)pin(3) wan(2)quan(2) bu(4)yi(2)yang(4).

  
5. 注文した品物と違うものが送られて来ました。

   
   Song(4)lai(2) de huo(4) gen(1) suo(3) ding(4)gou(4) de huo(4) bu(4)yi(2)yang(4)?

 
これらの会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です

    


ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved