BACK
 黄芳星小姐のビジネス中国語講座

「注文」 ★ 

 
 A.
MS−68型パーツを注文したいですが、在庫はありますか。
  
 B.
はい、ございます。なんケースぐらいご入用でしょうか。

 A.300ケース注文したいんですが、いつ頃届きますか。

 B.すみませんが、正式な注文書を頂かないと出荷できません。
  注文書を頂ければ、3日以内出荷致します。


 A.今日中ファックスでそちらに注文書を送ります。

 B.ご注文ありがとうございます。


      
 
 
 

  Wo(3) xiang(3) ding(4)gou(4) MS-liu(4)shi(2)ba(1) xing(2) de ling(2)jian(4),
   qing(3)wen(4) you(3) ku(4)cun(2) ma?.
  

             
  
  Shi(4)de, you(3)ku(4)cun(2). Nin(2) da(4)gai(4) xu(1)yao(4) ji(3)xiang(1) ne?
  

 
  
  Wo(3) xiang(3) ding(4)gou(4) 300 xiang(1),
  dong(1)xi(1) duo(1)jiu(3) ke(3)yi(3) song(4)da(2) ne?
  
 

  
Bao(4)qian(4),ru(2)guo(3) mei(2)you(3) shou(1)dao(4) zheng(4)shi(4)de
  ding(4)dan(1),wo(3)men wu(2)fa(3) an(1)pai(2) chu(1)huo(4).
  shou(1)dao(4) dian(4)dan(1) yi(3)hou(4) san(1) tian(1) nei(4) hui(4) chu(1)huo(4).


   


  Jin(1)tian(1) xia(4)ban(1) yi(3)qian(2),wo(3) hui(4) jiang(1) ding(4)dan(1)
  chuan(2)zhen(1) dao(4) gui(4) gong(1)si(1).

 
  
  Xie(4)xie nin(2) de lian(2)dian(4) ding(4)gou(4)

日本でよく使われる
今日中という表現は台湾では今天下班以前と言います。


この会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞けない方は
こちらをクリックして下さい

    
 ( )内の数字は声調です。

 他にも使える表現

  

  来週までに間違いなくお手元に届くように致します

   
   Xia(4)xing(1)qi(2) zhi(1)qian(2) yi(1)ding(4) song(4)dao(4) nin(2) shou(3)shang(4)
 

   5月10日頃入荷する予定になっています。
     
   
   
Yu(4)ding(4) wu(3) yue(4) shi(2) ri(4) zuo(3)you(4) jin(4)huo(4).

  MS-60は今生産しておりません。新しい型MH-50に変わっています。
   
   
   MS-liu(4)shi(2) yi(3)jing(1) bu(2)zai(4) sheng(1)chan(3) le, you(2) xin(1)xing(2)
   MH - wu(3)shi(2) qu(3)dai(4).
    
  新製品を同じ値段でお届けします。このMH-50をお勧めします。
   

   
  
 Wo(3)men jiang(1)yi(3) tong(2)yang(4) de jia(4)ge(2) ti(2)gong(1) nin(2)
   xin(1)xing(2) huo(4)pin(3). Wo(3) tui(1)jin(4) gei(3) nin(2) MH - wu(3)shi(2).

  いつ発送できますか。

   
   She(2)me shi(2)hou(4) ke(3)yi(3) fa(1)huo(4)?

 
これらの会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です

    ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved