BACK
 黄芳星小姐のビジネス中国語講座

「契約」 ★ 


 A.
今日契約を持ってまいりました。内容は前回の打ち合わせ通りですが、
  ご覧下さい。 

 B.
念のため、契約する前に確かめておきたいことがありますが。
  
 A. ご意見があれば、どうぞお出しください。

 B. 一年の契約期間では短すぎるように思いますが

 A. では2年間に変更するのはいかがでしょうか。

 B. お互いに異存がなければ、契約は2年ごとに更新しましょう。

 

          

 
 

   Jin(1)tian(1) wo(3) dai(4) he(2)yue(1)shu(1) lai(2) le,nei(4)rong(2) gen(1) shang(4)ci(4)
  suo(3) tao(3)lun(4) de yi(2)yang(4), qing(3) guo(4)mu(4).

 
  
Wei(4)le shen(3)shen(4) qi(3)jian(4),qian(1)yue(1) zhi(1)qian(2) wo(3) hai(2)you(3)
  shi(4)qing(2) yao(4) zai(4) que(4)ren(4) yi(1)xia(4).
.
 
   Nin(2) you(3) shen(2)me yi(4)jian(4) qing(3) ti(2) chu(1)lai(2).
   
 
   Wo(3) ren(4)wei(2) yi(1)nian(2) de he(2)yue(1) qi(2)xian(4) si(4)hu(1) duan(3)le
   yi(1)xie(1).

 
  
Na(4)me gai(3)wei(2) liang(3)nian(2) zen(3)me yang(4) ne?
   
 
   Ruo(4) shang(1)fang(1) mei(2)you(3) yi(4)yi(4), he(2)yue(1) jiu(4) mei(3)
   liang(3)nian(2) geng(1)xin(1) yi(1)ci(4) ba!
 

この会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞けない方は
こちらをクリックして下さい

    
 ( )内の数字は声調です。

 他にも使える表現

  

  1.契約後、内容を変更することができますか。
    
   
   Qian(1)yue(1) hou(4) ke(3)yi(3) bian(4)geng(1) he(2)yue(1) nei(4)rong(2) ma?.
 

  2.この項目はどう解釈されますか。
     
   
   
Zhe(4)ge xiang(4)mu(4) nin(2) zhen(3)me jie(3)shi(4)?

  3.契約更新の際、双方の合意がなければ、契約は自動的に破棄されます。
   
   
   
He(2)yue(1) geng(1)xin(1) shi(2),ruo(4) shuang(1)fang(1) wei(4) da(2)cheng(2)
   xie(2)yi(4),he(2)yue(1) ji(2) zi(4)xing(2) zuo(4)fei(4).
    

  4.また次回のチャンスを待ちましょう。
   

   
  
 Gong(1)hou(4) xia(4)yi(1)ge ji(1)hui(4) ba!
 

 
これらの会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です

    


ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved