BACK
 黄芳星小姐のビジネス中国語講座

「意見を聞く・言う 」 ★ 


 A.
このプロジェクトについてご意見を伺います。 

 B.
消費者のニーズを調査するというのはどうでしょうか。

 A.
ほかに何かご意見はございませんか。

 B. 田中さんはどのようにお考えですか。

 A. 卸しの意見も聞くといいかもしれません。

 B. すぐに市場調査を行うべきだと思います。

             
 
?
 
  Qing(3)wen(4) ni(3) dui(4) zhe(4)ge qi(4)hua(4) you(3) shen(2)me yi(4)jian(4)?

 
             
  
Wo(3) xiang(3) shi(4)bu(2)shi(4) gai(1) diao(4)cha(2) yi(1)xia(4) xiao(1)fei(4)zhe(3)
  de xu(1)qiu(2) ne(1)?

 
  
  
Ling(4)wai(4) hai(1)hou(3) qi(2)ta(1) de yi(4)jian(4) ma?
  
 

  Tian(2)zong(1) xian(1)sheng(1) ni(3) ren(4)wei(2) ne?

   


  Huo(4)xu(3) ye(3) gai(1) ting(1)ting(1) laing(4)fan(4)dian(4) de yi(4)jian(4)

 

  
Wo(3) ren(4)wei(2) ying(1)gai(1) ma(3)shang(4) jin(4)xing(2) shi(4)chang(3)
  diao(4)cha(2).


この会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞けない方は
こちらをクリックして下さい

    
 ( )内の数字は声調です。

 他にも使える表現

  

  1.質問してもいいですか

   
   Wo(3) ke(3)yi(3) fa(1)wen(4) ma(1)?
 

  2.なんでもどうぞ、聞いてください。
     
   
   
You(3) ren(4)he(2) wen(4)ti(2) qing(3) jin(4)guan(3) wen(4).

  3.私も鈴木さんと同じ意見です。
   
   
   
Wo(3)de kan(4)fa(3) he(2) ling(2)mu(4) xiao(3)jie(3) yi(1)yang(4)
    

  4.おっしゃる通りです。
   

   
   Zheng(4) ru(2) ni(3) suo(3) shuo(1)

  
 5.まったく賛成です。

   
   Wo(3) wan(2)quan(2) zan(4)cheng(2).

   6.そうはいってもですね・・・

   
   Hua(4) sui(1)ran(2) zhe(4)me shuo(1),dan(4)shi(4)・・・


これらの会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です

    


ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved