BACK
黄芳星小姐の ビジネス中国語講座

「電話会話」 ★ 


 A.
もしもし、三井機械ですか? 営業部の中村さんをお願いします。
 B.申し訳ございませんが、ただいま外出しております。
 A.
あ、そうですか
 B.すぐに戻ると思いますので、こちらから折り返しお電話いたしましょうか?
 A.いえ、結構です。もう少ししてから、また電話いたします。

            

   
 A. 
  Wei(2), shi(4) San(1)jing(3) ji(1)xie(4)ma.
  Wo(3) xiang(3) qing(3) ying(2)ye(4) bu(4)de Zhong(1)cun(1) xian(1)sheng
  ting(1) dian(4)hua(4). 

 B.
  Dui(4)bu(4)qi(3), ta(1) xian(4)zai(4) wai(4)chu(1) zhong(1).

 A.
  O, shi(4)ma

 B.
  Wo(3) xiang(3) ta(1) ma(3)shang jiu(4) hui(4) hui(2) lai(2),
  wo(3) qing(3) ta(1) li(4)ke(4) hui(2) nin(2) dian(4)hua(4) hao(3) ma.

 A.
  Xie(4)xie, bu(2)yong(4)le, wo(3) deng(3) yi(1)xia(4) zai(4) bo(1).

    
この会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞けない方は、
こちらをクリックしてください ( )内の数字は声調です。

 他にもこのような言い方があります。

  (営業部の中村さんいらっしゃいますか?)
  Qing(3)wen(4) ying(2)ye(4) bu(4) de Zhong(1)cun(1) xian(1)sheng zai(4) ma.
 

    (内線213番お願いします)
  Qing(3) ti(4) wo(3) zhuan(3) er(4)yi(1)san(1) hao(4) fen(1)ji(1) hao(3) ma.
  

 。 (ただ今会議中でございます)
  Ta(1) mu(4)qian(2) zheng(4)zai(4) kai(1)hui(4).

  。 (ただ今席をはずしております)
  Ta(1) xian(4)zai(4) bu(2)zai(4) wei(4)zi shang(4).

  。 (ただ今他の電話にでております)
   Ta(1) xian(4)zai(4) zheng(4)zai(4) jie(1) ling(4) yi(4)zhi(1) dian(4)hua(4).
 

  (何かお伝えしましょうか)
  You(3) shen(2)me shi(4) yao(4) wo(3) zhuan(3)gao(4) ma.

  (では、戻りましたらお電話を頂きた
   
Na(4)me, ta(1) hui(2)lai(2) de shi(2)hou(4),    いのですが)
   qing(3) ta(1) da(3) dian(4)hua(4) gei(3) wo(3).

  。 (電話があったことを伝えてください)
  Qing(3) nin(2) zhuan(3)gao(4) ta(1) wo(3) lai(2) guo(4) dian(4)hua(4). 
 ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved